top of page

Vogels

Zeearend

Zeearend

Zeearend

Zeearend

Zeearend

Zeearend

Zeearend

Zeearend

Zeearend

Zeearend

Zeearend

Zeearend

Zeearend

Zeearend

Gekraagde roodstaart (man)

Gekraagde roodstaart (man)

Boomklever

Boomklever

IJsvogel

IJsvogel

Grote zilverreiger

Grote zilverreiger

Kleine Karekiet

Kleine Karekiet

Witsterblauwborst (man)

Witsterblauwborst (man)

Aalscholver

Aalscholver

Houtduif

Houtduif

Grutto

Grutto

Scholeksters

Scholeksters

Blauwe reiger

Blauwe reiger

Grutto

Grutto

Rietgors (man)

Rietgors (man)

Rietgors (vrouw)

Rietgors (vrouw)

Rietzanger

Rietzanger

Koekoek

Koekoek

Koekoek

Koekoek

Rosse grutto (koppel)

Rosse grutto (koppel)

Rosse grutto (man)

Rosse grutto (man)

Rosse grutto (vrouw)

Rosse grutto (vrouw)

Rosse grutto (koppel)

Rosse grutto (koppel)

Rosse grutto (koppel)

Rosse grutto (koppel)

Rosse grutto (koppel)

Rosse grutto (koppel)

Kuifeend (man)

Kuifeend (man)

Kuifeend (vrouw)

Kuifeend (vrouw)

Boomkruiper

Boomkruiper

Krakeend (man)

Krakeend (man)

Lepelaar

Lepelaar

Grote zilverreiger

Grote zilverreiger

Grote zilverreiger

Grote zilverreiger

Aalscholvers

Aalscholvers

bottom of page